Vai trò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế

Về nguyên tắc các loại hình doanh nghiệp hoạt đông trên lãnh thổ và tuân theo Việt Nam đều có thể phát hành chứng khoán ra công chúng nếu được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp nhận khi đã hội đủ tiêu chuẩn sau :

+ Số năm hoạt động của công ty tối thiểu từ hai năm và ít nhất có hai năm kế tiếp trước đó làm ăn có lãi.

+ Có thị trường tương đối ổn định (thị trường cung ứng tài nguyên và thị trường tiêu thụ hàng hóa).

+ Có nhu cầu tăng vốn thực sự.

Uỷ ban chứng khoán nhà nước là cơ quan duy nhất chấp nhận đề nghị phát hành chứng khoán dựa trên đơn xin đăng ký phát hành kèm theo một bản "cáo bạch thị trường". Bản cáo bạch thị trường là sự công khai cao bạch toàn bộ tình hình liên quan đến chứng khoán của đơn vị, nội dung bao gồm :

* Giới thiệu khái quát về công ty:

- Lịch sử hình thành công ty - Tài sản của công ty

- Hệ thống tổ chức - Những người quản trị

- Những hoạt đông kinh doanh của công ty

* Tình hình tài chính của công ty

- Báo cáo quyết toán hai năm kế tiếp trước đó

- Báo cáo nhận xét của cơ quan kiểm toán độc lập

* Thông tin liên lạc đến đợt phát hành

- Dự án đầu tư - Phương án sử dụng vốn phát hành

- Số vốn cần huy động - Thời gian phát hành

- Đơn vị bảo lãnh phát hành - Phương thức bảo lãnh

- Loại chứng khoán dự định phát hành

- Phương án phát hành

- Tỷ lệ chứng khoán bán cho người nước ngoài

- Tình hình chứng khoán hiện hữu của đơn vị

- Những người nằm giữ cổ phiếu cao nhất

- Rủi ro có thể có trong đợt phát hành

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY