Vai trò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế

Lời mở đầu

Phần A Vai trò của TTCK đối với sự phát triển kinh tế

I. Thị trường chứng khoán - khái niệm và chức năng

1) Khái niệm

2) Chức năng của thị trường chứng khoán

II. Vai trò của thị trường chứng khoán

1). Tạo vốn cho sự phát triển kinh tế

2) Công cụ để thúc đẩy sự phát triển và ổn định nền kinh tế

Phần B: Tình hình hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam

I. Tình tất yếu của việc hình thành ttck ở việt nam

1) Do yêu cầu của nền kinh tế

2) Do yêu cầu của Nhà nước

II. Các điều kiện cần thiết để thành lập TTCK ở Việt Nam

1) Yếu tố kinh tế :

2 . Yếu tố pháp lý :

3) Yếu tố kiểm soát và yếu tố kỹ thuật :

Phần C: Tạo ra hàng hóa cho TTCK việt nam

I . Phân loại chứng khoán-hàng hoá của TTCK

1. Căn cứ vào đặc điểm của chứng khoán

2. Căn cứ vào chỉ tiêu pháp lý chứng khoán được shia thành 2 loại :

3. Căn cứ vào tính chất tài chính chứng khoán có 2 loại :

A. Cổ phiếu

1. Khái niệm :

2. Các loại cổ phiểu

B. Trái phiếu

1. Khái niệm :

2. Các loại trái phiếu

C. Các loại hàng hoá khác :

1. Giấy đảm bảo mua cổ phiếu :

2. Hợp đồng mua bán tương lai :

II. giải pháp để tạo ra hàng hóa cho TTCK Việt Nam

1. Đẩy mạnh cổ phần hóa doand nghiệp :

2. Phát hành các loại trái phiếu chính phủ với mức lãi suất hấp dẫn :

3. Cách thức và điều kiện để phát hành chứng khoán

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY