Vai trò của hócmôn leptin trong nuôi cấy phôi trong ống nghiệm

Tỷ lệ phôi phát triển đến giai đoạn phôi dâu thấp nhất được quan sát thấy ở môi trường nuôi cấy có bổ xung 100ng/ml leptin(16,7%). Tỷ lệ phôi phát triển đến giai đoạn phôi nang cao nhấtlà ở môi trường có bổ xung 10ng/ml leptin(50,0%), tiếp theo là môi trường có bổ xung 1ng/ml leptin (44,4%). Phôi phát triển đên giai đoạn phôi nang thấp nhất ở trong môi trường có bổ xung 100ng/ml leptin (0,7%). Tỷ lệ phôi phát triển đến giai đoạn thoát màng không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các môi trường nuôi cấy (p>0,05).

Tỷ lệ phôi phát triển đến giai đoạn phôi dâu thấp nhất được quan sát

thấy ở môi trường nuôi cấy có bổ xung 100ng/ml leptin(16,7%). Tỷ lệ phôi

phát triển đến giai đoạn phôi nang cao nhấtlà ở môi trường có bổ xung

10ng/ml leptin(50,0%), tiếp theo là môi trường có bổ xung 1ng/ml leptin

(44,4%). Phôi phát triển đên giai đoạn phôi nang thấp nhất ở trong môi

trường có bổ xung 100ng/ml leptin (0,7%). Tỷ lệ phôi phát triển đến giai

đoạn thoát màng không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các môi trường nuôi

cấy (p>0,05).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY