Vai trò, chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần đối với việc huy động vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 3

I. Ngân hàng 3

1. Khái quát chung về hệ thống Ngân hàng Việt Nam 3

2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần 4

II. Huy động vốn 8

1. Lý luận cơ bản về chức năng huyđộng vốn 9

2. Vai trò của huy động vốn qua Ngân hàng 11

3. Các hình thức huy động vốn 12

4. Các nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến huy động vốn 12

CHƯƠNG II: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VỚI VIỆC HUY ĐỘNG VỐN CHO SỰ NGHIỆP CNH - HĐH ĐẤT NƯỚC 14

I. Thực trạng Ngân hàng Thương mại Cổ phần từ khi dổi mới (từ 1991) 14

1. Khó khăn 14

2. Thuận lợi 14

3. Sơ lược về tình trạng huy động vốn của nước ta 15

II. Giải pháp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần huy động vốn cho CNH - HĐH đất nước 17

1. Tri thức hoá trong Ngân hàng 17

2. Chính sách tiền tệ của Nhà nước 18

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nên sức mạnh nội tại của Ngân hàng 18

4. Công tác quảng cáo 18

KẾT LUẬN 19

TÀI LIỆU THAM KHẢO 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY