Ước lượng sai số mô hình trong bộ lọc Kalman bằng phương pháp lực nhiễu động

Các kĩthuật xử lí sai số mô hình trong các thuật toán đồng hóa sốliệu hiện đại bao gồm kĩthuật tăng cấp nhân [1],kĩthuật tăng cấp cộngtính [2], hayphương pháphiệu chỉnh sai sốhệthống[3]. Một sựgiới thiệu tổng quan đầy đủvềcác kĩthuật xửlí sai số môhình có thể được tìm thấytrong nghiên cứu [4].Trong nghiên cứu này,một phương phápkhác dựa trên giảthiết rằng nguồn của sai sốmôhình chủyếu là dosựbiểu diễn không đầy đủcủa các quá trình vật lísẽ được trìnhbày,tạm gọi làphươngpháp lực nhiễu động. Trong phần tiếp theo, sựthiết lập cơsởlýthuyết của phương pháp lực nhiễu động sẽđược thảo luận. Phần 3 môtảcác ứngdụng của phương phápnày đối với môhình Lorenz40-biến. Sựmởrộng của phương pháp nàycho một hệvới bậc tựdo lớn hơn nhưlà môhìnhdựbáothời tiết sốsẽ được xem xét trong phần 4, và một vài kết luận sẽ được đưa ra trong phần cuối cùng.

Các kĩthuật xử lí sai số mô hình trong các

thuật toán đồng hóa sốliệu hiện đại bao gồm kĩ

thuật tăng cấp nhân [1],kĩthuật tăng cấp cộng

tính [2], hayphương pháphiệu chỉnh sai sốhệ

thống[3]. Một sựgiới thiệu tổng quan đầy đủvề

các kĩthuật xửlí sai số môhình có thể được tìm

thấytrong nghiên cứu [4].Trong nghiên cứu

này,một phương phápkhác dựa trên giảthiết

rằng nguồn của sai sốmôhình chủyếu là dosự

biểu diễn không đầy đủcủa các quá trình vật lí

sẽ được trìnhbày,tạm gọi làphươngpháp lực

nhiễu động. Trong phần tiếp theo, sựthiết lập cơ

sởlýthuyết của phương pháp lực nhiễu động sẽ

được thảo luận. Phần 3 môtảcác ứngdụng của

phương phápnày đối với môhình Lorenz40-biến. Sựmởrộng của phương pháp nàycho một

hệvới bậc tựdo lớn hơn nhưlà môhìnhdựbáo

thời tiết sốsẽ được xem xét trong phần 4, và một

vài kết luận sẽ được đưa ra trong phần cuối cùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY