Ứng dụng mô hình nam khảo sát hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Áp dụng mô hình NAM đểtính toán dòng chảy từmưa bao gồm các bước: - Từbản đồ địa hình và vịtrí mặt cắt cửa ra của lưu vực, xác định vịtrí vàdiện tíchcác lưu vực cần tính toán. - Xác định vịtrí và sốlượng các trạm đo mưa và bốc hơi có ảnh hưởng tới lưu vực cần tính toán đểchấm lênbản đồ, từ đó công cụtrong mô hình sẽgiúp ta xác định trọng sốcủa các trạm mưa có ảnh hưởng tới lưu vực. - Tiến hành khai báo đầy đủcác thông sốvà chạy môhình: Hiệu chỉnh môhình: Sốliệu mưa, bốc hơi và lưu lượng từngày 1/1/1972 đến 31/12/1974 và sốliệu dùng đểkiểmnghiệmmôhình là từngày 1/1/1976 đến ngày 31/12/1980 tại trạm Ba Thá nằm trênlưu vực sông Đáy. Kết quảhiệu chỉnh và kiểmnghiệm đều đạt chỉtiêu Nash lớn hơn 80%, thuộc loại khá, do đó có thểsửdụng bộthông sốtrong môhình vừa hiệu chỉnh và kiểm định tại trạmnày đểkhôi phục sốliệu dòng chảy cho các trạm trên. Sau đó, tiến hành tính toán chuẩn dòng chảy năm ápdụng cho các trường hợp chuỗi sốliệu dài, ngắn khác nhau thu được kết quảcác đặc trưng dòng chảy nhưsau:

Áp dụng mô hình NAM đểtính toán dòng chảy từmưa bao gồm các bước:

- Từbản đồ địa hình và vịtrí mặt cắt cửa ra của lưu vực, xác định vịtrí và

diện tíchcác lưu vực cần tính toán.

- Xác định vịtrí và sốlượng các trạm đo mưa và bốc hơi có ảnh hưởng tới

lưu vực cần tính toán đểchấm lênbản đồ, từ đó công cụtrong mô hình sẽgiúp ta

xác định trọng sốcủa các trạm mưa có ảnh hưởng tới lưu vực.

- Tiến hành khai báo đầy đủcác thông sốvà chạy môhình: Hiệu chỉnh mô

hình: Sốliệu mưa, bốc hơi và lưu lượng từngày 1/1/1972 đến 31/12/1974 và số

liệu dùng đểkiểmnghiệmmôhình là từngày 1/1/1976 đến ngày 31/12/1980 tại

trạm Ba Thá nằm trênlưu vực sông Đáy. Kết quảhiệu chỉnh và kiểmnghiệm đều

đạt chỉtiêu Nash lớn hơn 80%, thuộc loại khá, do đó có thểsửdụng bộthông số

trong môhình vừa hiệu chỉnh và kiểm định tại trạmnày đểkhôi phục sốliệu dòng

chảy cho các trạm trên. Sau đó, tiến hành tính toán chuẩn dòng chảy năm ápdụng

cho các trường hợp chuỗi sốliệu dài, ngắn khác nhau thu được kết quảcác đặc

trưng dòng chảy nhưsau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY