Ứng dụng mô hình MIKE-NAM diễn toán quá trình lũ đến các hồ chứa sông Ba

Mô hình NAM là một hệthống các diễn đạt bằng công thức toán học dưới dạng định lượngđơn giản thểhiện trạngthái của đất trong chukỳthủy văn. Mô hình NAM còn được gọi là môhình mang tính xác định, tính khái niệm và khái quát với yêu cầu dữliệu đầu vào trung bình. Hiện nay trong môhìnhthủy độnglực MIKE 11 (do Viện Thủy lực Đan Mạch - DHI xây dựng),mô hìnhNAM đã được tích hợp nhưlà một môđuntính quá trình dòng chảy từmưa, coi nhưmôhình MIKE-NAM.

Mô hình NAM là một hệthống các diễn đạt

bằng công thức toán học dưới dạng định lượng

đơn giản thểhiện trạngthái của đất trong chu

kỳthủy văn. Mô hình NAM còn được gọi là mô

hình mang tính xác định, tính khái niệm và khái

quát với yêu cầu dữliệu đầu vào trung bình.

Hiện nay trong môhìnhthủy độnglực

MIKE 11 (do Viện Thủy lực Đan Mạch - DHI

xây dựng),mô hìnhNAM đã được tích hợp như

là một môđuntính quá trình dòng chảy từmưa,

coi nhưmôhình MIKE-NAM.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY