Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 12 tất cả các môn - tỉnh Quảng Bình

- Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số người yêu nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari nhằm tập hợp những người dân thuộc địa sống trên đất Pháp, nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế của thuộc địa để soi sáng cho cuộc đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân thuộc địa. - Năm 1922, ra báo Người cùng khổ (Le Paria), Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Người còn viết bài cho báo Nhân đạo ( của Đảng Cộng sản Pháp), Đời sống công nhân (của Tổng liên đoàn lao động Pháp) và đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925). - Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (10/1923) và được bầu vào BCH Hội. Người ở lại Liên Xô, vừa nghiên cứu, học tập ,vừa viết bài cho báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên Xô, tạp chí Thư tín Quốc tế của Quốc tế Cộng sản. -Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản, Người trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa.

- Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số người yêu nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari nhằm tập hợp những người dân thuộc địa sống trên đất Pháp, nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế của thuộc địa để soi sáng cho cuộc đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân thuộc địa.

- Năm 1922, ra báo Người cùng khổ (Le Paria), Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Người còn viết bài cho báo Nhân đạo ( của Đảng Cộng sản Pháp), Đời sống công nhân (của Tổng liên đoàn lao động Pháp) và đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925).

- Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (10/1923) và được bầu vào BCH Hội. Người ở lại Liên Xô, vừa nghiên cứu, học tập ,vừa viết bài cho báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên Xô, tạp chí Thư tín Quốc tế của Quốc tế Cộng sản.

-Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản, Người trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY