Tuyển chọn một số bài toán nâng cao lớp 7

Bài toán 41. Tính Aˆ của tam giác ABC cân tại A biết đường thẳng d đi qua đỉnh A và chai tam giác

ABC thành hai tam giác cân.

Bài toán 42. Cho ABC vuông cân tại A, trung tuyến AM. Lấy E  BC. BH, CK  AE (H, K 

AE). Chứng minh rằng  MHK vuông cân.

Bài toán 43. Cho  ABC có góc ABC = 50 0 ; góc BAC = 70 0 . Phân giác trong góc ACB cắt AB

tại M. Trên MC lấy điểm N sao cho góc MBN = 40 0 . Chứng minh rằng : BN = MC.

Bài toán 44. Cho  ABC. Vẽ ra phía ngoài của tam giác này các tam giác vuông cân ở A là ABE và

ACF. Vẽ AH  BC. Đường thẳng AH cắt EF tại O. Chứng minh rằng O là trung điểm của EF.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY