Từ điển thuật ngữ pháp lý

Lỗi cố ý : Việc người có năng lực trách nhiệm hình sự có ý và mong muốn cho hậu quả xảy ra khi thực hiện tội phạm.Lỗi cố ý có 02 loại:- Cố ý trực tiếp : Việc người vi phạm pháp luật nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn cho hậu quả xảy ra.- Cố ý gián tiếp : Việc người vi phạm pháp luật thấy rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thấy trước hậu quả của hành vi đó, nhưng khô ng mong muốn nhưng vẫn có ý để mặc cho hậu quả xảy ra.Lỗi vô ý: Việc người phạm tội tuy có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng phạm tội không phải do cố ý.Có 2 hình thức lỗi vô ý là :- Vô ý do cẩu thả : Việc một người vi phạm pháp luật do cẩu thả, sơ suất mà không thấy trước được là hành vi của mình sẽ gây ra hậu quả đó.- Vô ý vì quá tự tin : Việc một người vi phạm pháp luật tuy biết rõ, thấy được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng vì quá tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc bản thân có thể ngăn ngừa được.

Lỗi cố ý : Việc người có năng lực trách nhiệm hình sự có ý và mong muốn

cho hậu quả xảy ra khi thực hiện tội phạm.

Lỗi cố ý có 02 loại:

- Cố ý trực tiếp : Việc người vi phạm pháp luật nhận thức rõ hành vi của

mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong

muốn cho hậu quả xảy ra.

- Cố ý gián tiếp : Việc người vi phạm pháp luật thấy rõ hành vi của mình là

nguy hiểm cho xã hội thấy trước hậu quả của hành vi đó, nhưng khô ng

mong muốn nhưng vẫn có ý để mặc cho hậu quả xảy ra.

Lỗi vô ý: Việc người phạm tội tuy có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng

phạm tội không phải do cố ý.

Có 2 hình thức lỗi vô ý là :

- Vô ý do cẩu thả : Việc một người vi phạm pháp luật do cẩu thả, sơ suất

mà không thấy trước được là hành vi của mình sẽ gây ra hậu quả đó.

- Vô ý vì quá tự tin : Việc một người vi phạm pháp luật tuy biết rõ, thấy

được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng vì

quá tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc bản thân có thể ngăn ngừa

được.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY