Trẻ em nghèo Việt Nam sống ở đâu - Xây dựng và áp dụng cách tiếp cận đa chiều về nghèo trẻ em

Mục lụcDanh mục bảng . 4Danh mục hình vẽ . 4Danh mục các hộp. 51) Giới thiệu. 132) Tổng quan tài liệu. 15a) Tại sao lại phải quan tâm đến nghèo trẻ em? . 15b) Những phương pháp tiếp cận nghèo trẻ em hiện nay . 15c) Nghèo tiền tệ và nghèo đa chiều. 173) Mục đích, định nghĩa và những đặc điểm chính của cách tiếp cận đa chiều về nghèo trẻ em Việt Nam.194) Nguồn số liệu, khả năng sử dụng và hạn chế. 23a) MICS 2006 . 23b) VHLSS 2006. 23c) Hạn chế . 245) Lựa chọn các lĩnh vực, chỉ số và kết quả đầu ra để đo lườngtình trạng nghèo trẻ em ở Việt Nam . 25i) Giáo dục . 27ii) Y tế . 28iii) Nhà ở . 29iv) Nước sạch và vệ sinh. 30v) Trẻ lao động sớm . 31vi) Vui chơi giải trí . 31vii) Thừa nhận xã hội và bảo trợ xã hội. 336)Làm thế nào để tính toán tình trạng nghèo trẻ em Việt Nam: Tỷ lệ nghèo trẻ em và Chỉ số nghèo trẻ em .34a) Tỷ lệ nghèo trẻ em (CPR) . 34b) Chỉ số nghèo trẻ em . 35c) Hạn chế của phân tích. 397) Kết quả –Tỷ lệ nghèo trẻ em theo chỉ số và Tỷ lệ nghèo trẻ em theo lĩnh vực . 39a) Tỷ lệ nghèo trẻ em theo chỉ số . 40i) Giáo dục . 40ii) Y tế . 44iii) Nhà ở . 46iv) Nước sạch và vệ sinh. 48v) Lao động trẻ em . 50vi) Vui chơi giải trí . 52vii) Thừa nhận xã hội và Bảo trợ xã hội . 53b) Tỷ lệ nghèo trẻ em theo lĩnh vực. 548) Kết quả – Tỷ lệ nghèo trẻ em . 589) Kết quả – Chỉ số nghèo trẻ em. 6210) Phân tích sự trùng lặp về tình trạng nghèo trẻ em theo lĩnh vực . 6511) Phân tích tình trạng nghèo trẻ em sử dụng cách tiếp cận đa chiều và nghèo tiền tệ . 6512) Các đặc điểm cá nhân và hộ gia đình của trẻ ảnh hưởng đến tình trạng nghèo trẻ em. 73a) Các đặc điểm cá nhân và hộ gia đình . 73b) Ảnh hưởng của các đặc điểm cá nhân và hộ của trẻ đến vấn đề nghèo trẻ em. 76

Mục lục

Danh mục bảng . 4

Danh mục hình vẽ . 4

Danh mục các hộp. 5

1) Giới thiệu. 13

2) Tổng quan tài liệu. 15

a) Tại sao lại phải quan tâm đến nghèo trẻ em? . 15

b) Những phương pháp tiếp cận nghèo trẻ em hiện nay . 15

c) Nghèo tiền tệ và nghèo đa chiều. 17

3) Mục đích, định nghĩa và những đặc điểm chính của cách

tiếp cận đa chiều về nghèo trẻ em Việt Nam.19

4) Nguồn số liệu, khả năng sử dụng và hạn chế. 23

a) MICS 2006 . 23

b) VHLSS 2006. 23

c) Hạn chế . 24

5) Lựa chọn các lĩnh vực, chỉ số và kết quả đầu ra để đo lường

tình trạng nghèo trẻ em ở Việt Nam . 25

i) Giáo dục . 27

ii) Y tế . 28

iii) Nhà ở . 29

iv) Nước sạch và vệ sinh. 30

v) Trẻ lao động sớm . 31

vi) Vui chơi giải trí . 31

vii) Thừa nhận xã hội và bảo trợ xã hội. 33

6)Làm thế nào để tính toán tình trạng nghèo trẻ em Việt Nam:

Tỷ lệ nghèo trẻ em và Chỉ số nghèo trẻ em .34

a) Tỷ lệ nghèo trẻ em (CPR) . 34

b) Chỉ số nghèo trẻ em . 35

c) Hạn chế của phân tích. 39

7) Kết quả –Tỷ lệ nghèo trẻ em theo chỉ số và Tỷ lệ nghèo trẻ em theo lĩnh vực . 39

a) Tỷ lệ nghèo trẻ em theo chỉ số . 40

i) Giáo dục . 40

ii) Y tế . 44

iii) Nhà ở . 46

iv) Nước sạch và vệ sinh. 48

v) Lao động trẻ em . 50

vi) Vui chơi giải trí . 52

vii) Thừa nhận xã hội và Bảo trợ xã hội . 53

b) Tỷ lệ nghèo trẻ em theo lĩnh vực. 54

8) Kết quả – Tỷ lệ nghèo trẻ em . 58

9) Kết quả – Chỉ số nghèo trẻ em. 62

10) Phân tích sự trùng lặp về tình trạng nghèo trẻ em theo lĩnh vực . 65

11) Phân tích tình trạng nghèo trẻ em sử dụng cách tiếp cận đa chiều và nghèo tiền tệ . 65

12) Các đặc điểm cá nhân và hộ gia đình của trẻ ảnh hưởng đến tình trạng nghèo trẻ em. 73

a) Các đặc điểm cá nhân và hộ gia đình . 73

b) Ảnh hưởng của các đặc điểm cá nhân và hộ của trẻ đến vấn đề nghèo trẻ em. 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY