Tranh chấp lao động cách giải quyết tranh chấp lao động

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I.LÍ LUẬN CHUNG VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 2

1.Khái niệm tranh chấp lao động 2

2.Đặc điểm của tranh chấp lao động 2

3.Phân loại tranh chấp lao động 4

3.1Căn cứ vào qui mô của tranh chấp 5

3.2Căn cứ vào tính chất của tranh chấp 5

4.Nguyên nhân phát sinh tranh chấp lao động 6

5. Đình công 6

II.GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 7

1.Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động 7

2.Yêu cầu đối với giải quyết tranh chấp 7

3.Ý nghĩa của hoạt động giải quyết tranh chấp 8

4.Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động 8

4.1Hội đồng hoà giải lao động cơ sở. 8

4.2Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh 8

4.3Toà án nhân dân 8

5.Trình tự giải quyết tranh chấp lao động 9

5.1Đối với các tranh chấp lao động cá nhân 9

5.2Đối với các tranh chấp lao động tập thể 9

III.THỰC TIỄN VỀ MỘT VỤ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 11

KẾT LUẬN 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY