Trắc nghiệm về Kỹ thuật máy tính

Câu 14:Chức năng của khối I.D trong kiến trúc vi cử lý 16bits là:A>Thực hiện việc giải mã lệnh.B>Thực hiện các phép tính LOGIC và SỐ HỌC.C>Thực hiện việc đếm lệnh.D>Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong quá trình giải mã lệnhCâu 15:Chức năng của khối EU trong kiến trúc vi cử lý 16bits là:A>Thực hiện các lệnh đã giải mã.B>Giải mã các lệnh đã đọc vào từ bộ nhớ.C>Thực hiện các phép tính LOGICD>Thực hiện các phép tính SỐ HỌCCâu 16:Chức năng của khối CU trong kiến trúc vi cử lý 16bits là:A>Thực hiện việc điều khiển đọc lệnh và dữ liệuB>Giải mã các lệnh đã đọc vào từ bộ nhớ.C>Thực hiện các phép tính LOGIC.D>Thực hiện các phép tính SỐ HỌC.

Câu 14:

Chức năng của khối I.D trong kiến trúc vi cử lý 16bits là:

A>Thực hiện việc giải mã lệnh.

B>Thực hiện các phép tính LOGIC và SỐ HỌC.

C>Thực hiện việc đếm lệnh.

D>Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong quá trình giải mã lệnh

Câu 15:

Chức năng của khối EU trong kiến trúc vi cử lý 16bits là:

A>Thực hiện các lệnh đã giải mã.

B>Giải mã các lệnh đã đọc vào từ bộ nhớ.

C>Thực hiện các phép tính LOGIC

D>Thực hiện các phép tính SỐ HỌC

Câu 16:

Chức năng của khối CU trong kiến trúc vi cử lý 16bits là:

A>Thực hiện việc điều khiển đọc lệnh và dữ liệu

B>Giải mã các lệnh đã đọc vào từ bộ nhớ.

C>Thực hiện các phép tính LOGIC.

D>Thực hiện các phép tính SỐ HỌC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY