Trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 - Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Câu 13. Nhận định nào dưới đây là đúng về nội dung của quy luật giá trị?

A. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động cá biệt.

B. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết.

C. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội.

D. Sản xuất và lưu thông hàng hóa dựa trên nhu cầu của thị trường.

Câu 14. Quy luật giá trị quy định trong lưu thông tổng sản phẩm biểu hiện như thế nào?

A. Tổng giá cả = Tổng giá trị. B. Tổng giá cả > Tổng giá trị.

C. Tổng giá cả < Tổng giá trị. D. Tổng giá cả # Tổng giá trị.

Câu 15. Vì sao giá cả của từng hàng hóa trên thị trường có thể cao hoặc thấp hơn giá trị hàng hóa hình thành trong sản xuất?

A. Do tác động của quy luật giá trị. B. Chịu sự tác động của cung - cầu, cạnh tranh.

C. Do sự chi phối của người sản xuất. D. Thời gian lao động cá biệt khác nhau.

Câu 16. Thông qua giá cả trên thị trường, quy luật giá trị có tác động như thế nào?

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

C. Năng xuất lao động tăng lên.

D. Phân hóa giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY