Trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 - Bài 2: Hàng hoá - Tiền tệ - thị trường

Câu 10. Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào dưới đây ?

A. Giá trị trao đổi. B. Giá trị số lượng, chất lượng.

C. Lao động xã hội của người sản xuất. D. Giá trị sử dụng của hàng hóa.

Câu 11. Giá trị của hàng hóa là lao động

A. xã hội của người sản xuất hàng hóa.

B. của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa.

C. xã hội của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa.

D. của người sản xuất hàng hóa.

Câu 12. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng yếu tố nào dưới đây?

A. Thời gian tạo ra sản phẩm. B. Thời gian trung bình của xã hội.

C. Thời gian cá biệt. D. Tổng thời gian lao động.

Câu 13. Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định trong điều kiện sản xuất nào dưới đây?

A. Tốt. B. Xấu. C. Trung bình. D. Đặc biệt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY