Tổng quan viễn cảnh giấy và bột giấy toàn cầu: Tình hình có khả quan hơn không?

Giấy không tráng phủ dạng tờ rời: Những điểm mấu chốt (1) Trung Quốc có khả năng thừa công suất UWF, dẫn đến đột biến xuất khẩu • Công suất UWF của Trung Quốc vẫn mở rộng, nhưng chậm hơn • 8%/năm trong năm 2011 và 2012; Khoảng 3+%/năm đến năm 2015 • Chính phủ đang kiềm chế dư thừa công suất UWF – Buộc đóng cửa các nhà máy nhỏ, cũ, ô nhiễm – Giảm hỗ trợ đối với các mở rộng UWF mới • Nhu cầu UWF của Trung Quốc xác lập mức tăng trưởng 4-6%/năm đến năm 2015 • Hiệu suất huy động UWF của Trung Quốc tăng – Từ mức thấp 92% trong 2012 lên 95% vào năm 2015 • Xuất khẩu ròng sẽ đạt đỉnh vào năm 2014

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC