Tổng quan về tổng đài Neax - 61E

PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Chương I: Khỏi quỏt

1. Khỏi quỏt chung .5

2. Cấu tạo của tổng đài SPC .6

2.1 Thiết bị kết cuối. .7

2.2 Thiết bị chuyển mạch 8

2.2.1 Hệ thống chuyển mạch tương tự .8

2.2.2 Hệ thống chuyển mạch số . 8

2.3 Bộ điều khiển trung tõm . .9

2.4Thiết bị ngoại vi chuyển mạch .9

2.5Thiết bị bỏo hiệu .10

2.6Thiết bị trao đổi người mỏy . 10

Chương II: Chuyển mạch số

1.Đặc điểm của chuyển mạch số . .11

2.Nguyờn lý chuyển mạch khụng gian . .11

2-1Sơ đồ nguyờn lý . .12

2-2Nguyờn lý chuyển mạch . .12

3.Nguyờn lý chuyển mạch thời gian .13

3-1.Chuyển mạch thời gian theo điều khiển đầu vào .14

3-2.Chuyển mạch thời gian điều khiển đầu ra .16

4. Ghộp tuyến PCM và chuyển đổi nối tiếp – song song . .18

5.Trường chuyển mạch T – S –T . 19

PHẦN 2: KHÁI QUÁT TỔNG QUAN VỀ TỔNG ĐÀI SỐ NEAX - 61E 1

Chương I: CẤU TRÚC TỔNG ĐÀI SỐ NEAX - 61E 2

I - Giới thiệu chung về Neax – 61E 2

1. Khả năng ứng dụng và dung lượng: 2

2. Cấu trỳc hệ thống: 4

II - Ứng dụng điển hỡnh: 7

1. Tổng đài nội hạt LS : 7

2. Tổng đài liờn tỉnh: 7

3. Tổng đài quốc tế INTS: 7

4. Đơn vị chuyển mạch ở xa RSU: 7

5. Khối tập trung thuờ bao xa RLU: 7

Chương II: CẤU HèNH PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM CỦA HỆ THỐNG NEAX - 61E 8

I - Cấu hỡnh phần cứng của hệ thống neax – 61E: 8

1. Phõn hệ ứng dụng: 8

2. Phõn hệ chuyển mạch: (Switch Subsystem): 12

3. Phõn hệ xử lý: (Processor Subsystem): 17

4.Phõn hệ vận hành và bảo dưỡng (Operator & Maintenance Subsystem): 19

II - cấu hỡnh phần mềm của hệ thống Neax – 61E: 24

1. Cấu trỳc cơ bản: 24

2. File hệ thống: 24

3. Qỳa trỡnh xử lý cuộc gọi: 29

PHẦN 3: NGHIấN CỨU CHI TIẾT PHẦN LM 128 THUấ BAO VÀ MẠCH GIAO TIẾP THUấ BAO LC 32

I - Nghiờn cứu chi tiết phần LM 128 thuờ bao: 33

1. Giới thiệu chung: 33

2. Những chức năng của LM: 33

3. Cấu hỡnh hệ thống: 34

4. Cấu hỡnh Mudule: 37

5. Qỳa trỡnh hoạt động: 39

II - Nghiờn cứu mạch giao tiếp thuờ bao LC 49

1. Giới thiệu: 49

2. Cỏc chức năng: 49

3. Cấu hỡnh phần cứng: 51

PHẦN 4: GIỚI THIỆU PHÂN HỆ CHUYỂN MẠCH 59

I - Giới thiệu: 60

II - Mụ tả cỏc khối chức năng và hoạt động: 60

1. Module đường thoại - SPM: 60

2. Module điều khiển đường thoại SPC: 65

3. Module xử lý điều khiển: 66

4. Module trung kế dịch vụ SVTM (Service - Trunk Module): 68

5. Module đồng hồ CLKM: 68

III - Cỏc cấp ghộp kờnh và cấu trỳc khung của hệ thống chuyển mạch: 70

1. Cấu trỳc ghộp kờnh của hệ thống: 70

2. Cấu trỳc khung của hệ thống: 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY