Tổng quan về tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp 11 – Công ty xây dựng 319 – Bộ Quốc Phòng

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP 11 – CÔNG TY XÂY DỰNG 319 3

– BỘ QUỐC PHÒNG 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp 11 3

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 11 5

1.3. Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Xí nghiệp 11 6

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp 11 8

Chương 2: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 11 – CÔNG TY XÂY DỰNG 319 – BỘ QUỐC PHÒNG 11

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán và đặc điểm vận dụng chế độ kế toán của Xí nghiệp 11 11

2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán 11

2.1.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung 13

2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 11 15

2.2.1. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 15

2.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16

2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 24

2.2.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 30

2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 36

2.2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm: 41

2.3. Kế toán tiêu thụ sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 11 48

Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 11 – CÔNG TY XÂY DỰNG 319 – BỘ QUỐC PHÒNG 54

3.1. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp 11 54

3.1.1. Về tổ chức bộ máy quản lý 54

3.1.2. Về bộ máy kế toán và công tác kế toán 55

3.1.3. Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 56

3.2. Kiến nghị về tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp 11 58

3.2.1. Về công tác kế toán nói chung 58

3.2.2. Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 59

3.3. Kiến nghị về một số biện pháp quản lý chi phí để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 62

KẾT KUẬN 64

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 65

DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY