Tổng hợp kiến thức Sinh học 10 - 11 - 12

PHẦN 3: QUẦN THỂ NGẪU PHỐI

Dạng 5: Chứng minh quần thể đạt trạng thái cân bằng hay không

Dạng 6: Từ tần số alen viết cấu trúc cân bằng của quần thể ngẫu phỗi

Dạng 7: Từ số lượng kiểu hình hoặc tần số kiểu gen đã cho xác định cấu trúc di truyền của quần thể

hoặc tính tần số alen.

Dạng 8: Áp dụng toán xác suất để tính tần số kiểu gen, tần số kiểu hình đời sau.

Dạng 9: Bài tập liên quan đến hệ số nội phối

Dạng 10: Sự cân bằng của quần thể với những gen nằm trên NST giới tính

Dạng 11 Thiết lập trạng thái cân bằng cho hai hay nhiều locut gen

Dạng 12: Dạng bài tập tính số lượng và số lợi Kiểu gen và kiểu giao phối

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY