Tổng hợp câu hỏi về Vật lý hạt nhân - Phần 1

Câu 15Phát biểu nào làSaivề phản ứng nhiệt hạchA: Đơtêri và Triti là chất thải của phản ứng nhiệt hạch B: Để có phản ứng nhiệt hạch, các hạt nhân phải cóvận tốc rất lớn C: Để có phản ứng nhiệt hạch , cần nhiệt độ rất lớnD: Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp các hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơnCâu 16 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là SaiA: Các phản ứng phân hạch là nguồn gốc năng lượng của mặt trời B: Phản ứng hạt nhân sinh ra các hạt có tổng khối lượng các hạt sinh ra bé hơn tổng khối lượng của các hạt ban đầu là phản ứng toả năng lượngC: Urani là loại nhiên liệu thường dùng trong các lò phản ứng hạt nhân D: Tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng nhiệt hạch toả nhiều năng lượng hơn phản ứng phân hạch

Câu 15

Phát biểu nào làSaivề phản ứng nhiệt hạch

A: Đơtêri và Triti là chất thải của phản ứng nhiệt hạch

B: Để có phản ứng nhiệt hạch, các hạt nhân phải cóvận tốc rất lớn

C: Để có phản ứng nhiệt hạch , cần nhiệt độ rất lớn

D: Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp các hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng

hơn

Câu 16

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là Sai

A: Các phản ứng phân hạch là nguồn gốc năng lượng của mặt trời

B: Phản ứng hạt nhân sinh ra các hạt có tổng khối lượng các hạt sinh ra bé hơn

tổng khối lượng của các hạt ban đầu là phản ứng toả năng lượng

C: Urani là loại nhiên liệu thường dùng trong các lò phản ứng hạt nhân

D: Tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng nhiệt hạch toả nhiều năng lượng

hơn phản ứng phân hạch

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY