Tổng hợp các đề thi thử tốt nghiệp THPT Vật lý - Phần 2

Câu 22: Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa ánh sáng. Sử dụng ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đođược là 0,2 mm. Vị trí vân sáng thứ 3 kể từ vân sáng trung tâm là:A. 0,4 mm B. 0,5 mm C. 0,6 mm D. 0,7 mmCâu 23: Quang phổ liên tục của một vật:A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.B. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.C. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ của vật.D. không phụ thuộc bản chất cũng như nhiệt độ của vật.Câu 24: Phát biểu nào sau đây là saikhi nói về tính chất và tác dụng của tia X ?A. Tia X có khả năng đâm xuyên.B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất.C. Tia X không có khả năng ion hóa không khí.D. Tia X có tác dụng sinh lý.

Câu 22: Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa ánh sáng. Sử dụng ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo

được là 0,2 mm. Vị trí vân sáng thứ 3 kể từ vân sáng trung tâm là:

A. 0,4 mm B. 0,5 mm C. 0,6 mm D. 0,7 mm

Câu 23: Quang phổ liên tục của một vật:

A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.

B. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

C. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ của vật.

D. không phụ thuộc bản chất cũng như nhiệt độ của vật.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là saikhi nói về tính chất và tác dụng của tia X ?

A. Tia X có khả năng đâm xuyên.

B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất.

C. Tia X không có khả năng ion hóa không khí.

D. Tia X có tác dụng sinh lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY