Tổng hợp các đề thi thử tốt nghiệp THPT Vật lý - Phần 10

Câu 36:Trong 1 đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp ở 2 đầu mạch. Đoạn mạch đó:A. chỉ có cuộn cảm thuần. B. gồm cuộn cảm thuần và tụ điện.C. gồm điện trở và cuộn cảm thuần. D. gồm điện trở và tụ điện.Câu 37:Một mạch dao động có C = 5F và L = 5H. Nếu điện áp cực đại trên hai bản tụ điện là 10V thì cường độ cực đại trong mạch làA. 1A B. 20mA C. 10mA D. 25mACâu 38:Công thoát electron của kim loại Na bằng 2,1eV . Giới hạnquang điện của Na là : A. 0,59 m B. 0,55 m C. 0,65 m D. 0,49 mCâu 39:Một tiếng sét có mức cường độ âm 60dB có cường độ âm lớn gấp bao nhiêu lần cường độ âm của một âm có mức cường độ 30dB.A. 2 lần B. 1000 lần C. 3 lần D. 100 lần

Câu 36:Trong 1 đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp ở 2 đầu mạch. Đoạn mạch đó:

A. chỉ có cuộn cảm thuần. B. gồm cuộn cảm thuần và tụ điện.

C. gồm điện trở và cuộn cảm thuần. D. gồm điện trở và tụ điện.

Câu 37:Một mạch dao động có C = 5F và L = 5H. Nếu điện áp cực đại trên hai bản tụ điện là 10V thì cường độ cực đại trong mạch là

A. 1A B. 20mA C. 10mA D. 25mA

Câu 38:Công thoát electron của kim loại Na bằng 2,1eV . Giới hạnquang điện của Na là :

A. 0,59 m B. 0,55 m C. 0,65 m D. 0,49 m

Câu 39:Một tiếng sét có mức cường độ âm 60dB có cường độ âm lớn gấp bao nhiêu lần cường độ âm của một âm có mức cường độ 30dB.

A. 2 lần B. 1000 lần C. 3 lần D. 100 lần

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY