Tổng hợp bài tập Quang hình học

Câu 68. Thấu kính 2 mặt lồi (rìa mỏng) có tính phân kỳ khi nó được đặt trong môi trường có chiết suất:A. Lớn hơn chiết suất của không khí.B. Nhỏ hơn chiết suất của vật liệu tạo ra thấu kính.C. Lớn hơn chiết suất vật liệu làm thấu kính.D. Bằng chiết suất của vật liệu tạo ra thấu kính.Câu 69. Điều nào sau đây là saikhi nói về quátrình tạo ảnh của một vật qua gương phẳng?A. Vật và ảnh luôn có kích thước bằng nhau. B. Vật và ảnh luôn nằm về cùng một phía đối với gương phẳng. C. Vật và ảnh luôn khác nhau về tính chất. Vật thật cho ảnh ảo, vật ảo cho ảnh thật. D. Vật và ảnh luôn đối xứng nhau qua gương phẳng. Câu 70. Với quy ước O là đỉnh gương, F là tiêu điểm, C là tâm gương. Chọn đáp án saikhi nói về mốtương quan giữa vật và ảnh qua gương cầu lõm. A. Vật nằm ở F cho ảnh ở vô cực. B. Vật thật nằm trong khoảng FO cho ảnh ảo nằm sau gương, ảnh lớn hơn vậtC. Vật thật nằm trong khoảng CF cho ảnh thật nằm ngoài khoảng OC, ảnh lớn hơn vật. D. Vật thật nằm ngoài khoảng OC cho ảnh thật nằm trong khoảng CF, ảnh lớn hơn vật.

Câu 68. Thấu kính 2 mặt lồi (rìa mỏng) có tính phân kỳ khi nó được đặt trong môi trường có chiết suất:

A. Lớn hơn chiết suất của không khí.

B. Nhỏ hơn chiết suất của vật liệu tạo ra thấu kính.

C. Lớn hơn chiết suất vật liệu làm thấu kính.

D. Bằng chiết suất của vật liệu tạo ra thấu kính.

Câu 69. Điều nào sau đây là saikhi nói về quátrình tạo ảnh của một vật qua gương phẳng?

A. Vật và ảnh luôn có kích thước bằng nhau.

B. Vật và ảnh luôn nằm về cùng một phía đối với gương phẳng.

C. Vật và ảnh luôn khác nhau về tính chất. Vật thật cho ảnh ảo, vật ảo cho ảnh thật.

D. Vật và ảnh luôn đối xứng nhau qua gương phẳng.

Câu 70. Với quy ước O là đỉnh gương, F là tiêu điểm, C là tâm gương. Chọn đáp án saikhi nói về mố

tương quan giữa vật và ảnh qua gương cầu lõm.

A. Vật nằm ở F cho ảnh ở vô cực.

B. Vật thật nằm trong khoảng FO cho ảnh ảo nằm sau gương, ảnh lớn hơn vật

C. Vật thật nằm trong khoảng CF cho ảnh thật nằm ngoài khoảng OC, ảnh lớn hơn vật.

D. Vật thật nằm ngoài khoảng OC cho ảnh thật nằm trong khoảng CF, ảnh lớn hơn vật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY