Tóm tắt Luận văn Vận dụng chính sách kế toán tại Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường

1.4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG

DOANH NGHIỆP

1.4.1. Chính sách kế toán hàng tồn kho

Nguyên tắc đo lường hàng tồn kho

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02, hàng tồn kho được

tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi

phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có

được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Lựa chọn phương pháp kế toán

- Hệ thống quản lý tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên

và phương pháp kiểm kê định kỳ

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: phương pháp tính

theo giá đích danh; phương pháp bình quân gia quyền; phương pháp

nhập trước xuất trước; phương pháp nhập sau xuất trước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY