Tóm tắt Luận văn Thanh lý tài sản phá sản theo pháp luật Việt Nam

3.1. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN

3.1.1. Tài sản phá sản

- Bổ sung một số loại tài sản, quyền tài sản vào tài sản phá sản của doanh nghiệp mắc nợ

như: Tài sản và quyền tài sản được thu hồi từ các giao dịch không công bằng của con nợ; tài sản

và quyền tài sản có được do thu hồi từ các giao dịch vô hiệu của con nợ; tài sản và quyền tài sản

có được do chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh trong công ty hợp danh thừa

kế; tài sản và quyền tài sản có được sau ngày mở thủ tục phá sản.

- Bổ sung các loại tài sản được miễn trừ khỏi tài sản phá sản, chủ yếu là những đồ dùng sinh

hoạt thiết yếu hàng ngày nếu họ không có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không có hành vi

gian lận trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp. Cụ thể là các đồ vật phục vụ cho sinh

hoạt hàng ngày mang tính chất tối thiểu của con nợ và các khoản trợ cấp cho con nợ do không

còn khả năng lao động, do bệnh tật, do mất việc làm; tiền lương hưu, các khoản nhận được từ

hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, các khoản cấp dưỡng sau khi ly hôn, tiền bồi thường do sức khỏe

bị tổn hại do hành vi vi phạm pháp luật của người khác gây ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY