Tóm tắt Luận văn Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại Công ty cổ phần thủy sản Bình Định

Để nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy nhân

viên Công ty thời gian qua, tác giả đã tiến hành khảo sát thực tế với

quy mô mẫu 105 người, phương pháp chọn mẫu điều tra tổng thể,

đánh giá theo thang điểm Likert, phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu khảo

sát. Kết quả khảo sát cho thấy mỗi người có cách nhìn nhận khác

nhau về mỗi nhân tố tùy thuộc vào cá nhan người lao động. Tổng hợp

thứ tự quan trọng từ cao xuống thấp theo tỷ lệ các lựa chọn quan

trọng nhất và quan trọng vừa phải, bao gồm các nhân tố tiền lương

(61,90%), nâng cao đời sống tinh thần (60,96%), đánh giá đúng

thành tích (57,14%), công tác đào tạo (46,67%), sự thăng tiến hợp lý

(39,05%) là những nhân tốt được quan tâm nhiều nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY