Tóm tắt Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN

DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH

NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN.

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

THƯƠNG TÍN

2.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển của ngân hàng

TMCP Sài Gòn Thương Tín

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại cổ phần

Sài Gòn Thương Tín

a. Bộ máy quản trị và kiểm soát

b. Bộ máy điều hành

c. Cơ cấu tổ chức và Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng của

ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

TMCP Sài Gòn Thương Tín

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY