Tóm tắt Luận văn Quản trị quan hệ khách hàng tại khu nghỉ mát Sandybeach Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

TẠI KHU NGHỈ MÁT SANDYBEACH ĐÀ NẴNG

2.1. GIỚI THIỆU VỀ KHU NGHỈ MÁT SANDYBEACH ĐÀ

NẴNG

2.1.1. Tổng quan về khu nghỉ mát Sandy Beach

a. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

b. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

2.1.2. Nguồn lực

- Nguồn nhân lực

- Cơ sở vật chất kỹ thuật

2.2. MÔI TRƯỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA KHU

NGHỈ MÁT SANDYBEACH ĐÀ NẴNG

2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô

a.Môi trường kinh tế

b.Môi trường công nghệ

c.Môi trường nhân khẩu học

2.2.2. Khả năng gây khác biệt của khách sạn

a. Chất lượng dịch vụ

b. Hiệu quả kinh doanh

c. Vị trí

2.2.3. Kết quả kinh doanh và tình hình thu hút khách năm

2010-2012

a. Kết quả kinh doanh

* Phân tích biến động kết quả kinh doanh qua các năm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY