Tóm tắt Luận văn Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU

THUẾ TNDN Ở QUẢNG BÌNH

2.3.1. Kết quả đạt đƣợc

- Đảm bảo số thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hàng năm.

- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành thu thuế TNDN.

- Thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế.

- Ứng dụng CNTT đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính thuế và

hiện đại hoá công tác quản lý thuế.

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

a. Hạn chế

- Về tổ chức bộ máy: Ngành thuế còn thiếu chức năng khởi tố, điều tra

các vi phạm pháp luật về thuế. Việc phân bổ nguồn lực còn nhiều điểm

chưa hợp lý. Phân bố rải rác các đội thuế phường xã.

- Các chức năng QLT như công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT;

công tác kê khai kế toán thuế; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác

quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại.

- Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu NNT: Chưa đồng bộ giữa các

ngành, việc kết nối, trao đổi thông tin còn khó khăn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY