Tóm tắt Luận văn Phát triển thương hiệu cà phê Mêhycô của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Mêhycô

Phát triển thương hiệu công ty là chủ đề dược nhiều phương

tiện thông tin đại chúng đề cập đến như là một yếu tố sống còn đối với

doanh nghiệp. Trong chương này, phần lớn các nội dung đề cập đến các

vấn đề cơ bản nhất của thương hiệu, các định nghĩa liên quan đến

thương hiệu, cũng như vai trò, tài sản, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

thương hiệu,. Nội dung cũng đề cập một cách chi tiết đến tiến trình

hoạch định phát triển một thương hiệu, cũng như các công cụ dùng để

truyền thông, phát triển thương hiệu. Bên cạnh đó vai trò của Marketing

tổng hợp vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển thương hiệu và

không thể tách rời khỏi chiến lược phát triển thương hiệu của doanh

nghiệp. Bên cạnh phát triển thương hiệu doanh nghiệp cần triển khai các

biện pháp bảo vệ thương hiệu của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY