Tóm tắt Luận văn Phát triển hoạt động huy động vốn từ dân cư tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

- Mở rộng thị phần của hoạt ñộng huy ñộng vốn

Muốn mở rộng quy mô tăng cường phát triển nguồn vốn ngân

hàng không thể bỏ qua yếu tố mở rộng mạng lưới hoạt ñộng. Qua

hoạt ñộng và khảo sát tình hình thực tế, các ngân hàng có thể ñưa ra

kết luận: khách hàng không chỉ quan tâm ñến lãi suất, dịch vụ tiện

ích của ngân hàng mà họ còn quan tâm ñến tính thuận tiện của việc gửi

tiền. Ngoài ra, ngân hàng còn không ngừng nâng cấp các chi nhánh,

trang thiết bị các phương ứng ñể xác ñịnh vốn huy ñộng bình quân và

tính toán chi phí trả lãi. Thông thường có ba cách trả lãi : Trả lãi

trước, trả lãi khi ñến hạn và trả lãi nhiều lần theo ñịnh kỳ. Mỗi cách

trả lãi khác nhau sẽ ảnh hưởng ñến chi phí khác nhau. Quản lý chi

phí trả lãi là hoạt ñộng thường xuyên và quan trọng của các Ngân

hàng. Tính chi phí một cách chính xác cho phép Ngân hàng chủ ñộng

lựa chọn những nguồn vốn khác nhau và ñảm bảo doanh thu ñủ bù

ñắp chi phí và ñem lại tỷ lệ thu nhập mong ñợi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY