Tóm tắt Luận văn Pháp luật về kiểm soát vốn nhà nước tại các công ty mẹ - công ty con

(Bản scan)

Đê kiêm soát vốn nhà nước tại các công ty nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quàn lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Nghị định 09/2009/NĐ-CP quy đinh các biện pháp bâo toàn vốn của công ty nhà nước có trách nhiệm bào toàn vốn nhà nước tại công ty, đưa ra giới hạn mức đầu tư vốn ra ngoài công ty nhà nước, thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư ra ngoài công ty mẹ có giá trị lớn.

Tập đoàn, công ty mẹ phài sử dụng tối thiểu 70% tổng nguồn vốn đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động trong các lình vực thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty mẹ. Tổng mức đầu tư ra ngoài công ty mẹ (bao gồm đầu tư ngắn hạn và dài hạn) không vượt quá mức vốn điều lệ của công ty mẹ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY