Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán tại Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam

Quảng Nam là một tỉnh mới được chia tách từ tỉnh Quảng

Nam - Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng theo Quyết định

số 965/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của một tỉnh mới chia

tách, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 857/ĐMDN về việc thành lập

doanh nghiệp Nhà nước mới điều chỉnh địa giới hành chính. Ngày 6

tháng 6 năm 1998 Công ty xây lắp điện Quảng Nam ra đời theo

quyết định số 958/QĐ - UBND tỉnh của UBND tỉnh Quảng Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY