Tóm tắt Luận văn Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM –

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG

VIỆT NAM -CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển

Theo chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước,

từ ngày 01/06/2008, Chi nhánh đã chính thức đổi tên thành Ngân

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng cùng với

cả hệ thống NHNT VN hoạt động theo mô hình cổ phần. Là một

trong những ngân hàng xuất hiện đầu tiên tại TpĐà Nẵng cùng với

các NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NH Công thương và

NH Đầu tư và Phát triển, NH TMCP Ngoại thương Đà Nẵng đã

khẳng định được vị thế trên địa bàn thành phố.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

a. Cơ cấu tổ chức

NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng có

tổng cộng hơn 200 nhân viên được phân chia phụ trách công việc

trong 11 phòng ban, 2 tổ và 08 phòng giao dịch. Trong đó lao động

có trình độ Đại học và trên Đại học là 186 người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY