Tóm tắt Luận văn Mở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải – Chi Nhánh Đà Nẵng

1.2. MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP

1.2.1. Nội dung mở rộng cho vay

Mở rộng cho vay của NHTM là tăng quy mô cho vay trên cơ sở

kiểm soát rủi ro và đảm bảo khả năng sinh lời phù hợp với mục tiêu

và chiến lược kinh doanh của ngân hàng trong từng thời kỳ.

Để mở rộng cho vay ngân hàng cần phải tiến hành các nội dung sau:

a. Mở rộng quy mô cho vay DN qua các năm

- Tăng trưởng dư nợ cho vay DN: Chỉ tiêu nợ phản ánh lượng vốn

vay mà khách hàng đang còn nợ ngân hàng tại một thời điểm cụ thể.

- Tăng trưởng số lượng DN vay vốn: chỉ tiêu phản ánh số lượng

khách hàng của ngân hàng qua các thời kỳ, cho thấy khả năng thu hút

khách hàng trong thời gian qua và thị phần của ngân hàng được mở rộng hay không.

- Tăng dư nợ bình quân khách hàng: chỉ tiêu phản ánh lượng vốn

vay bình quân/khách hàng đang còn dư nợ tại một thời điểm cụ thể.

Việc mở rộng cho vay cũng phải tính đến việc tăng dư nợ của mỗi khách hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY