Tóm tắt Luận văn Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Krông Năng - Buôn Hồ

2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RRTD

TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI

AGRIBANK KRÔNG NĂNG

2.3.1. Những kết quả ñạt ñược

Thứ nhất, tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 ñược giữ ở mức cho

phép, giảm dần qua các năm.

Thứ hai, thu nợ và xử lý nợ ñã ñược chú trọng và có nhiều

biện pháp xử lý.

Thứ ba, mức trích quỹ DPRR trên tổng dư nợ ñược trích ñúng,

trích ñủ và giảm dần hằng năm do Chi nhánh ñã chọn lọc khách hàng

ñối với khoản vay mới và áp dụng theo quy ñịnh về trích lập DPRR

của Ngân hàng nhà nước.

Thứ tư, tổ chức bộ phận tín dụng của Chi nhánh khá chặt chẽ,

ñang từng bước tuân theo nguyên tắc quản trị rủi ro, thực hiện việc

phân cấp quyền phán quyết rõ ràng; ñịnh kỳ có kiểm tra giám sát,

thực hiện bảo ñảm tiền vay ngăn ngừa ñược rủi ro.

Nhìn chung, Chi nhánh ñã áp dụng linh hoạt các biện pháp

kiểm soát RRTD.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY