Tóm tắt Luận văn Khuynh hướng thân dân trong tư tưởng chính trị của Minh Mệnh

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 5

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG THÂN DÂN TRONG

LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM TRƯỚC

THỜI NGUYỄN10

1.1. Khái niệm chung về tư tưởng thân dân 10

1.2. Tư tưởng thân dân thời Lý - Trần 16

1.3. Tư tưởng thân dân thời Lê 21

Chương 2: NHỮNG NỘI DUNG CĂN BẢN TRONG TƯ TƯỞNG

THÂN DÂN CỦA VUA MINH MỆNH30

2.1. Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp vua Minh Mệnh 30

2.1.1. Khái quát về cuộc đời vua Minh Mệnh 30

2.1.2. Khái quát về sự nghiệp vua Minh Mệnh 33

2.2. Tư tưởng thân dân của vua Minh Mệnh 37

2.2.1.Tư tưởng của Minh Mệnh vể quyền và lợi ích

của người dân37

2.2.2. Sự thương cảm của Minh Mệnh đối với đời sống

của nhân dân41

2.2.3. Sự quan tâm, chăm lo phát triển nông nghiệp

của Minh Mệnh46

2.2.4. Việc trừng trị những hiện tượng tham quan,

nhũng nhiễu nhân dân524

2.3. Thực chất và vai trò của nội dung thân dân

trong tư tưởng chính trị của Minh Mệnh58

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY