Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2.2. TỔNG QUAN VỀ CỤC THUẾ QUẢNG BÌNH

2.2.1. Quá trình hình thành

Cục thuế Quảng Bình được thành lập ngày 01/10/1990 theo

Quyết định số 314 TC/QĐ/TCCB ngày 21/8/1990 của Bộ Tài chính

trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị là: Phòng thu Quốc doanh; bộ phận

Thuế Nông nghiệp, Sở Tài chính; Chi cục Thuế Công, Thương nghiệp.

2.2.2. Nguồn nhân lực

Đến cuối năm 2012, Cục thuế Quảng Bình có 440 cán bộ,

công chức trong biên chế. Trong đó: 18 người có trình độ cao học,

chiếm 4,09%; 311 người có trình độ đại học, chiếm 70,68%; 6 người

có trình độ cao đẳng, chiếm 1,36; số còn lại là trung cấp. Cục Thuế

Quảng bình có 29 chuyên viên chính và tương đương; 160 cán bộ có

độ tuổi dưới dưới 40 tuổi.

2.2.3. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay bộ máy tổ chức quản lý của Cục thuế tỉnh Quảng

Bình được thực hiện theo mô hình tổ chức cơ cấu trực tuyến - chức

năng. Đây là kiểu cơ cấu trong đó có hai cấp quản lý: cấp Cục thuế

và cấp Chi cục thuế .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY