Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản thế chấp tại ngân hàng Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng

Khoản vay có đảm bảo bằng tài sản hình thành trong tương lai

và hàng tồn kho qua các năm luôn chiếm 1 tỷ trọng nhỏ và ít thay đổi.

Đối với khoản cho vay đảm bảo bằng tài sản hình thành trong tương

lai hầu hết hiện có ở chi nhánh là các nhà ở thương mại, căn hộ chung

cư, có xu hướng ngày càng mở rộng hơn cho phù hợp với chiến lược

cho vay dự án đầu tư của ngân hàng Công thương Việt Nam; nhưng

không phải là hình thức cho vay này an toàn, bởi nó tiềm ẩn nguy cơ

rủi ro cao trong tương lai, khi xem xét khoản vay thì tài sản chưa hình

thành, chưa có giấy tờ xác thực đầy đủ, quản lý tài sản này cũng khó

khăn do liên quan đến nhiều chủ thể (khách hàng vay, chủ đầu tư, ngân

hàng bên chủ đầu tư). Đối với khoản cho vay có đảm bảo bằng hàng

tồn kho, đây là loại chiếm tỷ trọng thấp nhất ở chi nhánh do ít phổ

biến. Rủi ro trong loại này thường xuất phát từ sự chủ quan của cán

bộ và sự gian lận của khách hàng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY