Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Tổng chi NSNN giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn huyện Quảng

Ninh là 1.319.733,4 triệu đồng; chi ngân sách tại địa bàn có xu hướng

tăng dần qua từng năm và đặc biệt tăng mạnh trong các năm từ 2009

đến 2012; năm 2012 chi ngân sách 421.135,7 triệu đồng, bằng

129,75% so với năm 2011, tăng gần 3 lần so với năm 2008. Chi ngân

sách cấp huyện tăng mạnh vào năm 2012 chi ngân sách cấp huyện

261.841,5 triệu đồng, bằng 139,78% so với năm 2011, tăng 2,87 lần so

với năm 2008. Chi ngân sách cấp xã 90.014,6 triệu đồng, bằng

114,81% so với năm 2011, tăng 3,25 lần so với năm 2008

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY