Tóm tắt Luận văn Hoạch định ngân sách tại Công ty cổ phần công trình Việt Nguyên

Hiện tại, Công ty sử dụng phương pháp lập ngân sách từ trên

xuống, tất cả các chỉ tiêu để lập ngân sách được ấn định từ trên

xuống, đầu tiên là Hội đồng quản trị, Ban giám đốc sau đó đến các

phòng ban chức năng. Mục tiêu cuối cùng cần đạt được trong năm kế

hoạch của Công ty là lợi nhuận, do đó tất cả các ngân sách được lập

đều hướng đến mục tiêu này. Cụ thể hàng năm hội đồng quản trị ấn

định các chỉ tiêu cơ bản như sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận

trước thuế và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ các

chỉ tiêu mà Hội đồng quản trị giao, Ban giám đốc Công ty xem xét

đưa ra các mục tiêu và chiến lược cụ thể về sản xuất cũng như tiêu

thụ nhằm đạt được mức sản lượng sản xuất, doanh thu và lợi nhuận

mong muốn. Trên cơ sở các mục tiêu và chiến lược đã đề ra, tổng

giám đốc giao cho bộ phận kinh doanh đứng đầu là Trưởng phòng và

trưởng các bộ phận có liên quan trong Công ty tiến hành xây dựng kế

hoạch ngân sách chi tiết liên quan đến bộ phận mình quản lý trên cơ

sở các chỉ tiêu đã được ấn định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY