Tóm tắt Luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Bình Định

1.2.2. Đặc điểm rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh

- Với tính chất các món vay trong cho vay hộ SXKD thường

nhỏ, số hộ vay vốn lại rất nhiều, do đó việc nắm bắt, theo dõi tất cả

thông tin của Ngân hàng đối với từng hộ SXKD là điều vô cùng khó

khăn.

- Khách hàng kinh doanh thường cung cấp thông tin tài chính

chưa chính xác, phương án vay vốn không rõ ràng, chuẩn mực,

không xác định dòng tiền luân chuyển trong hoạt động kinh doanh,

dẫn đến trong quá trình phân tích, thẩm định, cán bộ tín dụng nếu

không xem xét.

- Chính vì rất khó trong việc đánh giá tình hình kinh doanh

thực tế của khách hàng nên ngân hàng có xu hướng ưu tiên hồ sơ có

tài sản bảo đảm.

- Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong hoạt động cho

vay hộ kinh doanh là vô cùng đa dạng và phức tạp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY