Tóm tắt Luận văn Giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Người dân thuộc diện thu hồiđất trên địa bàn quận Sơn trà bao

gồm nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ, giới tính khác nhau; trình độ văn

hóa, chuyên môn khác nhau.

Theo trình độ văn hóa

Tình trạng lao động có trình độ tốt nghiệp tiểu học : 3.866 lao

động (nữ 1903) chiếm 16,82%, tốt nghiệp trung học cơ sở : 10.748 lao

động (nữ 5.074)chiếm 46,76%, tốt nghiệp trung học phổ thông: 7.954

lao động (nữ 3.508) chiếm 42,06% ; không biết chữ: 419 lao động (nữ

192 ) chiếm 1,82% ; Qua đó, thấy rằng lực lượng lao động tốt nghiệp

THCS, THPT còn thấp, đây là vấn đề khó khăn trong học nghề, tìm

kiếm việc làm, chuyển đổi ngành nghề giải quyết việc làm.

Theo trình độ chuyên môn

- Số lao động đã đào tạo nghề: 6.045 lao động (nữ 2.948)

chiếm 26,30% so tổng số lao động.Trong đó công nhân kỹ thuật

không có bằng cấp 3.449 lao động (nữ1.680) chiếm 15,00% so tổng số

lao động qua đào tạo, trình độ sơ cấp nghề: 569 lao động (nữ268)

chiếm 2,48 % so tổng lao động qua đào tạo, trình độ trung cấp nghề có

bằng 1.386 lao động (nữ 607) chiếm 6,03 % so tổng lao động qua đào

tạo, trình độ Đại học – Cao đẳng nghề : 1.580 lao động (nữ 769)

chiếm 6,87% so tổng lao động qua đào tạo;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY