Tóm tắt Luận văn Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển TTCN và ngành nghề giai

đoạn 2011-2015; tăng cường quản lý và tạo điều kiện cho cụm TTCN

và làng nghề thị trấn. Khuyến khích đầu tư các ngành dịch vụ và tiểu

thủ công nghiệp có sử dụng nguyên liệu tại địa phương đáp ứng nhu

cầu thị trường.

* Phát triển thương mại- Dịch vụ và du lịch

Chú trọng khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển các ngành

Dịch vụ, du lịch, giá trị tăng bình quân tăng theo hàng năm. Thị trường

hàng hóa được mở rộng, mạng lưới thương mại bán lẻ phát triển mạnh

đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Hoạt động thương mại- dịch vụ chuyển biến mạnh, các thành

phần kinh tế thương mại- dịch vụ được mở rộng và phát triển theo

hướng tích cực, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của dân cư và yêu cầu

phát triển sản xuất của các ngành kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY