Tóm tắt Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Cục hải quan Gia Lai – Kon Tum

Những năm qua Cục Hải quan Gia lai – Kon Tum có xác định

mục tiêu đào tạo nhưng trên thực tế là chưa hợp lý với quy mô CBCC

và yêu cầu từng công việc cụ thể. Việc xác định mục tiêu chưa căn cứ

vào kế hoạch phát triển, chưa cụ thể từng giai đoạn của quá trình đào

tạo, chủ yếu chỉ tập trung bù đắp những thiếu hụt của CBCC trong

công việc hiện tại, chỉ dừng lại ở mục tiêu ngắn hạn trước mắt mà

chưa tập trung xác định đào tạo mang tính lâu dài. Chưa xác định được

mục tiêu đào tạo dựa trên tiêu chuẩn chức danh công việc đã xây dựng

cho các đối tượng đã được quy hoạch. Kết quả của việc này được thể

hiện ở chỗ số lượt người được đào tạo đúng với yêu cầu so với tổng số

lượt người đã tham gia đào tạo rất hạn chế. Điều này được thể hiện

bảng 2.8.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY