Tóm tắt Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính tỉnh Bình Định

Về số lượng lao động: đến hết năm 2012 các doanh nghiệp

hoạt động trong lĩnh vực bưu chính có tổng số lao động đến năm

2012 là 628 người. Tổng số lao động của các doanh nghiệp kinh

doanh bưu chính có xu hướng giảm trong những năm gần đây.

Về chất lượng nguồn nhân lực ngành bưu chính phân theo các

tiêu chí cụ thể như sau:

- Theo trình độ đào tạo: Số lao động đã qua đào tạo chuyên ngành

bưu chính viễn thông là 218 người chiếm 34,71% tổng số lao động và

62,11% tổng số lao động qua đào tạo, trong đó trình độ đào tạo đại học,

cao đẳng là 27 người, tỷ lệ lần lượt là 4,30% và 7,69%, trình độ trung

cấp là 99 người, tỷ lệ lần lượt là 15,76% và 28,21%, trình độ công nhân

nghề là 92 người, tỷ lệ lần lượt là 14,65% và 26,21%.

- Tính theo độ tuổi, giới tính: Số lao động nữ là 362 người

chiếm tỷ trọng 57,64% cao hơn so với tỷ trọng lao động năm là

15,28%, cơ cấu này phù hợp với đặc thù của ngành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY