Tóm tắt Luận văn Đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lực lượng lao động cũng

chuyển dịch theo hướng tăng nhanh lực lượng lao động trong các ngành

Thương mại - Dịch vụ, công nghiệp và giảm dần lao động trong ngành

Nông lâm - Thủy sản. Cụ thể là năm lực lượng lao động trong các ngành

nông - lâm - thủy sản là 8.178 chiếm 14,62%. Ngành công nghiệp - xây

dựng tương đối ổn định và có xu hướng tăng qua các năm, năm 2012 là

17.153 người, chiếm 30,66%. Ngành Thương mại - dịch vụ có xu hướng

tăng nhanh, năm 2012 đạt mức 54,72%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng, năm 2012 số người qua

đào tạo đạt 65,7%, trong đó công nhân kỹ thuật đạt 32,65%, trung học kỹ

thuật đạt 10,55%, cao đẳng, đại học đạt 22,5%. Nguồn lao động dồi dào,

đặc biệt là lực lượng lao động trẻ ở nhóm tuổi từ 15-29, đây là nhóm có ưu

thế về sức khỏe, sức vươn lên, năng động và sáng tạo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY