Tóm tắt Luận văn Đánh giá thành tích nhân viên tại Cục thuế tỉnh Quảng Bình

2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

NHÂN VIÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

2.3.1 Thành công và hạn chế

a. Thành công

- Xác định được một số mục tiêu hợp lý: làm cơ sở trả lương

tăng thêm, xếp loại CBCC cuối năm, đề bạt, quy hoạch, bổ nhiệm

- Xây dựng một số tiêu chí đánh giá phù hợp với mục tiêu

đánh giá về đặc điểm cá nhân, hành vi về lối sống, đạo đức kỷ luật

- Cả nhân viên và lãnh đạo đều tham gia đánh giá.

b. Hạn chế

- Mục tiêu đánh giá: mục tiêu còn mang tính thủ tục hành

chính, chưa đặt ra các mục tiêu như tuyển chọn, đào tạo, phát triển

- Tiêu chí đánh giá: chưa phản ánh đầy đủ các yêu cầu của

mỗi công việc, chưa sử dụng những tiêu chí về các tố chất, năng lực,

tiềm năng và các hành vi cụ thể liên quan tới công việc, các tiêu

chuẩn đo lường thực tế thực hiện công việc còn chung chung

- Phương pháp đánh giá: các phương pháp sử dụng có thể dẫn

đến việc đặt nặng tình cảm cá nhân, chú trọng thâm niên công tác.

- Đối tượng đánh giá: những đối tượng đánh giá khác như

khách hàng, người nộp thuế, đồng nghiệp chưa được áp dụng trong

khi những đối tượng này là nguồn thông tin hữu ích cho đánh giá

thành tích nhân viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY