Tóm tắt Luận văn Đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Tổng Công ty xây dựng đường thủy

Kết quả đánh giá thành tích là một khâu hết sức quan trọng

trong công tác đánh giá thành tích nhân viên tại tổ chức. Hiện nay

tại Tổng Công ty Xây dựng Đường thủy, kết quả đánh giá thành

tích nhân viên không được coi trọng và đánh giá đầy đủ. Kết quả

đánh giá được thể hiện thông qua việc: làm căn cứ cho trả lương

và thu nhập tăng thêm hàng tháng, xếp loại nhân viên định kỳ cuối

năm. Bên cạnh đó nhân viên cũng chưa được lãnh đạo cơ quan

cung cấp những thông tin phản hồi thường xuyên về kết quả đánh

giá thành tích, họ chỉ nhận được những đóng góp chung trong cuộc

họp bình bầu A,B,C hàng tháng và xếp loại định kỳ cuối năm. Do

vậy nhân viên sẽ không nhận biết được hành vi của mình có nhất

quán với mục tiêu chung ở từng bộ phận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY