Tóm tắt Luận văn Công tác lập dự toán tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà Nẵng

Việc lập kế hoạch được giao cho phòng Kế hoạch – Đầu tư

phối hợp với các phòng ban khác thực hiện. Tuy nhiên, công tác lập

kế hoạch được xây dựng chưa có khoa học, các loại kế hoạch được

lập chung chung trong một bản kế hoạch và chưa thể hiện được chức

năng hoạch định về mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng loại kế

hoạch. Các bảng kế hoạch do Văn phòng Công ty lập chỉ bao gồm

các chỉ tiêu tổng quát về tổng sản lượng, tổng doanh thu giao cho các

Xí nghiệp thành viên; vì vậy các bảng kế hoạch này chưa đủ cơ sở để

đóng vai trò kiểm tra, kiểm soát, việc thực hiện các kế hoạch, đánh

giá mức độ thành công và có phương pháp sửa chữa khắc phục kịp

thời khi cần thiết.

Cơ sở lập dự toán chưa hợp lý, Văn phòng Công ty chưa lập

được kế hoạch sản lượng cho từng mặt hàng nên chưa lập được kế

hoạch về chi phí sản xuất. Vì vậy, chỉ tiêu tổng lãi cũng chỉ được xây

dựng trên tổng lãi năm trước và tốc độ tăng trưởng. Chỉ tiêu doanh

thu kế hoạch được lập từ doanh thu thực hiện năm trước và tốc độ

tăng trưởng mà chưa được xây dựng từ chỉ tiêu sản lượng và đơn giá

của từng mặt hàng thông qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY